Bli Funktionär

Alla vill kanske inte vara ledare i avdelningsverksamheten. Det finns plats för dig ändå! Som funktionär i Scoutkåren Vikingarna bidrar du med support och hjälp som behövs i verksamheten. Kåren skulle inte fungera utan våra funktionärer.

Som funktionär kan du hjälpa till med båten, scoutstugan, administration m.m. Det behövs en hel del vuxna runt avdelningarna. Vi uppmuntrar samtliga funktionärer att kontakta avdelningarna och fråga om man kan hjälpa till med exempelvis segling under ett veckomöte. Dessutom är samtliga funktionärer välkomna på kårläger och andra aktiviteter!

Inom scoutverksamheten finns det tillgång till diverse utbildningar från Scouternas Folkhögskola och Svenskt Friluftsliv. Som funktionär betalar kåren för dessa.

Läs gärna mer på LEDARUTBILDNINGSSIDAN

Rutin för onboarding

Onboarding ny ledare / funktionär

Funktionärsposter

Se vilka funktionärer vi har nedan. Kontakta någon och erbjud din hjälp så är vi ytterst tacksamma.

 

Webmaster

Webbgrupp

Valberedning

Tävlingsledare

vakant

Stugfogde, assist

Stugfogde

Stugbokare

Revisorssuppleant

Revisor

Nyanmälningar

Medlemsregistrerare

Lokalfogde

Ledarvårdsperson

Lägermaterielförvaltare

Kårutbildare

JOTA/JOTI ansvarig

Internationellt ombud

Bidragsombud

Båtgrupp

Båtfogde, Sjövik

vakant

Båtfogde, Notre Dame

Funktionärer

vakant