Rutin för nya ledare/funktionär

Inför att man som ny ledare/funktionär ska bli registrerad i kåren, ska följande process fullföljas.

Inblandade:

  • Den nya
  • Ansvarig ledare på avdelningen eller funktionen
  • Kårordförande
  • Medlemsregistreraren
  • Kårutbildaren
  • IT-Ansvarig
  • Webbmaster

Verktyg:

Process:

# Vem Vad
1 Ny Kontakta ansvarig ledare / funktionär.
2 Ansvarig

Till Ny: Länk till denna sidan

Till Medlemsregistrerare: Info om Ny på väg in (avdelning, funktion etc)

3 Ny

Skaffa utdrag ur Belastningsregistret:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

Maila en skannad (eller fotograferad) kopia till Kårordförande, se Styrelsen

4 Kårordförande

Registrera uppvisandet i listan över uppvisade utdrag.

Till Ny: Maila länk och kod till registreringssidan

https://vikingarna.scout.se/medlemsregistrering/

5 Ny

Registrerar sig i Scoutnet via vår hemsida.

Scoutnet skickar automatiskt ett mail till medlemsregistreraren

6 Medlemsregistrerare

Kontrollera att Ny finns i listan över uppvisade utdrag.

Om inte med i listan: Kontakta Ansvarig om att Ny inte är godkänd.

7 Medlemsregistrerare

Godkänn Ny i Scoutnet

Till Kårutbildaren: Information om Ny

8 Kårutbildaren Till Ny: Information om Trygga Möten
9 Ny

Genomför Trygga Möten

Till Kårutbildaren: Maila Certifikatet. Se under ”Funktionärer” här: https://vikingarna.scout.se/om-scoutkaren-vikingarna/

10 Kårutbildaren

Uppdatera Trygga Möten listan

Arkivera Certifikatet

Till Ny: Info om att listorna är uppdaterade

11 Ny Till Ansvarig: Info om att blivit registrerad
12 Ansvarig Till IT-ansvarig: Info om Ny för G-suite / Slack konto
13 IT-Ansvarig

Skapa konto och lägg i rätta grupper

Till Ny: Inloggningsdetaljer

Till Webbmaster: Info om Ny

14 Webbmaster

Skapa person på hemsidan

Till Ny: Info om att upplagd