Alla i kåren som är ledare, assistenter, funktionärer, 18+ avkrävs utdrag ur polisens belastningsregister samt att kursen Trygga Möten genomförts.

På Scouternas demokratijamboree 2020 så beslutades:
“Alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.”
Scoutkåren Vikingarna följer Scouternas riktlinjer och därför begär vi nu in utdrag ut belastningsregistret från alla kårens medlemmar som är 18 år och äldre samt alla assistenter.

Trygga möten syftar till att barn ska vara trygga på sin fritid. Det handlar också om sådant som att vara en schysst kompis, deltagare emellan och att ledare har kunskap och mod att agera om något händer.

Så här går det till: 

 1. Begär utdrag ur belastningsregistret hos Polisen.  Det är ett begränsat utdrag som innehåller enbart upplysningar om domar som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Brott som till exempel fortkörning syns inte på utdraget. Utdrag ska uppvisas vart 3:e år.
 2. När du fått det så fota/scanna det och maila till intyg@vikingarna.net. Skriv ditt namn i ämnesraden!
  Om fotot/scanningen är otydlig eller om vi undrar något så kommer vi att be att få se utdraget uppvisat personligt.
  Du kan även välja att visa upp det personligt. Kontakta då nedanstående.
 3. Vi registrerar uppvisandet i Scoutnet och raderar ditt mail. Vi får inte spara utdraget.
 4. Se till att du genomfört kursen Trygga Möten (webbkurs som ska göras var 3:e år).
  Det registreras automatiskt i Scoutnet när det har gjorts. Om du tidigare gjort kursen kan du i Scoutnet se när den gjordes och då bedöma om det är tid att förnya den.

Mera info: https://tryggamoten.scout.se/forebygga-2/registerutdrag-for-ledare/
Beställ registerutdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn
Trygga Möten: https://scouterna.luvit.se/tryggamoten/
Scoutnet: https://www.scoutnet.se/
Hur loggar man in på Scoutnet: https://vikingarna.scout.se/for-scouter/scoutnet/

Scoutkårens policy:

Policy om Trygga Möten

Beslutad av KS: 2021-05-31

Vilka skall genomföra Trygga Möten

 • Alla Ledare, Assistenter, Funktionärer och Rover ska genomföra Trygga Möten.
 • Vuxna (föräldrar eller andra vuxna) som hjälper till på en aktivitet med övernattning skall genomföra Trygga Möten innan aktivitetsstart

Hur ofta

 • Alla Ledare, Assistenter, Funktionärer och Rover skall genomföra Trygga Möten minst var 3:e år.

Påminnelse och Underlåtelse

 • Person som underlåter att genomföra Trygga Möten eller inte förnyat det inom tid får inte ha någon roll i scoutkåren. KS beslutar och registrerar detta i varje enskilt fall.

Policy om utdrag ur Polisens belastningsregister

Beslutad av KS: 2021-05-31

Vilka skall uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister

 • Alla Ledare, Assistenter, Funktionärer och Rover skall uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister.
 • Vuxna (föräldrar eller andra vuxna) som hjälper till på en aktivitet med övernattning skall uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister innan aktivitetsstart

Hur ofta

 • Alla Ledare, Assistenter, Funktionärer och Rover skall uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister minst var 3:e år.

Påminnelse och Underlåtelse

 • Person som efter påminnelse inte vill uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister avregistreras från medlemskap i kåren. KS beslutar och registrerar detta i varje enskilt fall.