Krisplan – Scoutkåren Vikingarna

2019-11-19

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet eller vårt varumärke.

Krisplanens syfte

Krisplanen är till för att:

 1. Förebygga kriser genom att ledare och funktionärer är medvetna om att kriser kan inträffa
 2. Att kårens ledare och funktionärer har en beredskap och vet vad som skall göras när det uppstår en krissituation
 3. Att efter en kris följa upp händelsen för att förebygga liknande kriser i framtiden

Innan något händer

Varje aktivitet (utfärd / hajk / övernattning / läger / segling / etc) skall planeras som om en kris kommer att hända

 1. Vem är krisledare innan krisledningen är informerad och aktiv?
 2. Utrymningsvägar kontrollerade och återsamlingspunkt upprättad
 3. Brandvarnare och släckutrustning kontrollerade
 4. Gas- och kolmonoxiddetektorer kontrollerade
 5. Flytvästar kontrollerade
 6. Positionsangivelse framtagen om kontakt behövs med 112
  – Adress, koordinater eller liknande
 7. Kontaktuppgifter till anhöriga för alla (inkl ledare)
 8. Medicinska upplysningar uppdaterade för alla (inkl ledare)

Kategori av kriser

Något hände, någon gjorde

 1. Olycka eller allvarlig sjukdom
  – Omedvetna händelser, “något hände”
 2. Hot, våld, övergrepp
  – Medvetna händelser, “någon gjorde”
 3. Traumatisk händelse
  – Större brand, dödsfall (inkl självmord), ekonomisk förskingring
 4. För stora för oss att hantera
  – Kris inom förbundet, samhällskollaps

Agera på plats

Alltid “Rädda, Varna, Larma, Släck”

Inte alla punkter behöver göras men se alltid till att kunna motivera varför en punkt ansågs onödig

 • Sätt alla inblandade i säkerhet
 • Påbörja 1:a hjälpen
 • Larma 112
 • Om Hot, Våld, Övergrepp etc
  • Isolera misstänkt förövare från offer
  • Tillse att offer har en vuxen hos sig som hen/de litar på
 • Kontakta förälder/anhörig
  • Om skadad till sjukhus/vårdcentral så se till att någon följer med dit
  • Observera att dödsbud lämnas av myndigheterna
 • Kontakta krisledningen
 • Förhindra spridning av händelsen till sociala medier
 • Polisanmälan upprättas efter överenskommelse mellan krisledningen och anhörig/förälder eller i förekommande fall den drabbade, om denne är myndig.

Krisledning

Vid alla typer av kris så skall krisledningen involveras i ett tidigt skede. Krisledningsgruppen inom kåren utses vid varje terminsstart och skall bestå av 3-4 personer.

Syfte:

 • Fördela och prioritera arbetsuppgifterna samt fördela tillgängliga resurser
 • Samla in och vidarebefordra information samt dokumentera
 • Informera moderorganisationen, Scouterna, och ha kontakt med myndigheter
 • Enbart krisledningen har kontakt med media.
  • Vid större kris skall detta hänskjutas till Scouternas riksorganisation

Organisation:

 • En ordförande
 • En informatör
 • En sekreterare
 • En eller flera resurser

Uppföljning efter kris

Krisledningen sammankallar och ansvarar för uppföljning samt information efter bedömning i varje enskilt fall.


Krisledning HT 2019

Ingen utvald än. Kontakta styrelsen

Viktiga telefonnummer

 • SOS: 112
 • Sjöräddningen (Stockholm): 0705 80 82 01
 • Sjukvårdsupplysningen: 1177
 • Polisen (ej akut): 114 14
 • Scouternas journummer: 08 568 432 22

Skriv ut krisplanen:

PDF fil

Skriv ut dubbelsidigt och vik till en A5 folder