Scoutnet är vårt medlemsregister och det är viktigt att det är uppdaterat så att fakturor, email och annat fungerar.

Att logga in första gången:

  1. https://www.scoutnet.se/
  2. Välj ”Beställ lösenord”:
  3. Fyll i det som du vet:
  4. Du kommer att få ett mail med instruktioner: