Scoutlokalen

Kårens lokal ligger på Värtavägen 33, alldeles intill både Tessinparken och Sportgärdet. Här hålls majoriteten av avdelningarnas veckomöten, styrelsemöten och stämmor. Lokalen har ett stort rum för lek, ett kök, två toaletter, ett mötesrum, och ett grupprum. Därtill förvarar kåren material för hajk, kortare läger, och scoutaktiviteter i lokalen.

Är du intresserad av att låna lokalen för en aktivitet eller övernattning, kontakta vår lokalfogde!

Lokalfogde