Scoutkåren Vikingarna

Med 110-år på nacken är vi en av Sveriges äldsta kårer – sedan början och fortfarande ALLTID REDO!

En rik historia (anno 1910)

Efter att Robert Baden-Pawel (BP) hållit världens första scoutläger 1908 på Bucklers Hard, Hampshire, gav han ut guiden Scouting for Boys. Boken blev en försäljningssuccé vilket snabbt gav upphov till en global scoutrörelse. Redan 1909 hade boken spridit sig till Sverige, och året därefter var pojkscouting etablerat i landet.

Våren 1910 frågade en grupp om 10 pojkar ungdomstidningen Kamratens redaktör  J. Paulus Palm om han ville bli deras boyscoutledare. Eftersom de flesta pojkarna bodde angränsade till Vikingagatan i Birkastan bestämdes namnet på avdelningen till Vikingarna. Samma höst hade föreningen 40-50 medlemmar. Den oktober ordnades ett scoutläger i Kronobergsparken, Vanadislunden, och Vasaparken, vilket katapulterade medlemsantalet till 200 scouter. Kommande vår (1911) enades Stockholms scoutledare under en ledning med Palm som skattmästare, och 1912 grundades Stockholms scoutkår. Scouting i staden var nu enad under en scoutlag, ett valspråk, och en uppsättning klassprov. Kårorganisationen var indelad i 5 kolonner, där Vikingarna tillsammans med två andra avdelningar vid Beskowska skolan och på Lidingö bildade Östermalmskolonnen (eller kolonn 2). Kolonnen kom så småningom att bli känd som Vikingarna. Stockholms scoutkår bestod fram till årsskiftet 1943/44, då kolonnerna blev egna scoutkårer. Avkopplingar från 2:a kolonnen och Vikingarna inkluderar idag bland annat Hedvig Eleonora scoutkår, Lidingö scoutkår, Stockholms sjöscoutkår, och S:t Eriks scoutkår. Å andra sidan har scoutkåren Vikingarna över tid slagits ihop med Gärdets scoutkår, Lyceums scoutkår, och Oscars scoutkårer.

STOCKHOLMS SCOUTKÅRS STYRELSE 1912

Notis i SvD – Vikingarna 50 år

50-årsskrift

2010 firade Vikingarna 100-årsjubileum med dunder och brak. Gamla vikingar samlades för att uppmärksamma kårens historia, delta i klassiska scoutaktiviteter, och för att äta tårta. Det blev en mäktig fanborg med gamla stolta kårfanor inklusive Gärdets, Lyceums, och Oscars gamla fanor. Dessutom presenterades scoutkårens nya svenska fana som vi fick i gåva av Kungen under Sveriges Nationaldag samma år. Svenska Scoutförbundets ordföranden Daniel Ågren och vice ordföranden Anna Heimersson deltog på en märkesutdelning och presentutdelning.

Scouting under 2:a världskriget

Inte ens ett världskrig kan hindra scoutverksamheten! Scouterna var verksamma under kriget på flera sätt. Yngre scouter hjälpte till med insamling av skrot och annat material för återanvändning. De äldre scouterna bidrog direkt genom utbildning inom det som kallade ”luftskyddet”. Genomförd utbildning gav rätt till att bära Rikstjänstmärket. Kårens dåvarande kårchef Pontus Lönberg engagerade sig i mottagandet av estländska flyktingar från Sovjetunionens ockupation av de baltiska staterna. Estländarna fick inte starta en egen scoutkår av politiska skäl, så Vikingarna startade en estnisk avdelning för att organisera ungdomarna.

Rikstjänstmärket

Scoutförbundets matsedelsförslag för scoutläger under krigsåren

Vikingarnas kårledare

1910 J.Paulus Palm
1911-1912 Sam Jansson
1912-1913 (korta tider) Sam Jansson, Anders F. Daevel, J. Paulus Palm, Louis Sparre, B. E. Littorin, och O. Liljewalch
1913-1916 Gustav Adolf Berglund
1917-1920 J. V. Jansson
1921-1943 Pontus Lönberg
1944-1955 K-G. Höglander
1956-1957 Rune Klintholm
1957-1959 HåGe Torén
1959-1961 Holger Book
1961-1966 Ronald Bjar
1966-1969 Bo Liljeqvist
1969-1971 Anne-Sophie Nordström
1971-1976 Per-Axel Rönne
1976-1978 Karita Wallin
1978-1982 Peter Möller
1978-1982 Per-Axel Rönne
1992-1998 Peter Möller
1999-2003 Lennart Holm
2004-2005 Margareta Wångby
2006-2018 Lennart Holm
2019- Bjarne Nebelong

 

Kårropet

Vikingar på härnadståg
Plöjer ofta havets våg
Ingenting vår glädje dämpar
Därför alltid glatt vi kämpar
V I K I N G A R N A

 

Kårhalsduken

kårhalsduken

Kårorganisationen

Webmaster

Webbgrupp

Vice kårordforande

Valberedning

Tävlingsledare

vakant

Stugfogde, assist

Stugfogde

Stugbokare

Revisorssuppleant

Revisor

Övrig

Min Person

En arbetsuppgift
epost@person.test Telefon: 08-888 888 88 Mobil: 070- 777 77 77

Nyanmälningar

Medlemsregistrerare

Lokalfogde

Ledarvårdsperson

Ledare på Utgård

Nils Wärn

Ledare på Särimner

Filippa Muda

Mobil: 0793477800

Frej Naimi-Akbar

Claes Bonde

Mobil: 0706422630

Jon Carlbring

Mobil: 0702303014

Viktoria Tegborg

Mobil: 0709824551

Ledare på Nidhögg

Ledare på Mantikora

Ledare på Långskeppen

Ledare på Ankaret

Gösta Janson

Mattias Wenblad

Ledamot

Lägermaterielförvaltare

Kassör

Kårutbildare

Kårordförande

JOTA/JOTI ansvarig

Internationellt ombud

Bidragsombud

Båtgrupp

Båtfogde, Sjövik

vakant

Båtfogde, Notre Dame