Medlemsavgiften för medlemmar i Scoutkåren Vikingarna

Enligt stadgarna är man medlem i scoutkåren endast om man betalat medlemsavgiften, eller är avgiftsbefriad.

Från och med 2020 har vi följande avgifter:

  • Medlemmar yngre än 19 år: 800:- per termin.
  • Medlemmar som blir 19 år eller äldre under innevarande år: 130:- per termin.

Medlemsavgiften tas in av Scouterna centralt på en faktura som antingen postas, mailas eller kommer i Kivra.

  • Kivra: Medlemmar som är anslutna till Kivra får nu sin medlemsavi den vägen.
  • E-faktura: Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna).
  • Epost-faktura: Från och med hösten 2020 så är standardvalet e-postavisering för medlemsavgifterna för de som inte har valt e-faktura eller Kivra.

Betald medlemsavgift gäller till nästa terminsavgifts förfallodag.

Fakturorna kan även hittas i Scoutnet (vårt medlemsregister)
Har du inte loggat in tidigare så välj ”Beställ lösenord”

https://www.scoutnet.se/

Stödjande medlemmars avgift är minst 300:- per kalenderår. Stödjande medlemmar är endast medlemmar i scoutkåren och får inte riksorganisationens tidning och omfattas inte av försäkringar och liknande.

Denna avgift, den för stödjande medlemmar, betalas fortfarande direkt till scoutkåren på vårt bankgiro 5671-9370. Även föräldrar kan vara stödjande medlemmar.

Fortfarande gäller att om räkningarna är fler och större än inkomsterna (d.v.s. ni har svårt att betala medlemsavgiften) kontakta kårordföranden.

Mera info om medlemsavgifterna hos vår moderorganisation:

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/ekonomi/medlemsavgifter/