GDPR och Scoutkåren Vikingarna

Med anledning av de nya dataskyddsreglerna inom EU vill Scoutkåren Vikingarna här informera om hur vi behandlar personuppgifter inom scoutkåren.

Vi är en ideell förening och som sådan registrerar vi uppgifter om namn mm som medlemmar meddelat oss, liksom betalningar av avgifter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration.

Själva medlemsregistret och betalningar av medlemsavgifter, och registrering av dessa, sköts av vår riksorganisation Scouterna.

Uppgifter i medlemsregistret lämnas inte ut till tredje man, med undantag för försäkringsbolaget som sköter vår medlemsförsäkring samt tryckeriet som sköter distributionen av vår medlemstidning.

Under löpande verksamhet har även avdelningarna listor för registrering av närvaro för bidragsansökningar. Likadant har vi listor på deltagarna under utfärder, övernattningar, hajker, läger, seglingar och liknande. Detta för att kunna säkerställa säkerheten mm.

Dessa listor förstörs när deras uppgift har upphört.

Om du som medlem önskar ta del av eller ändra uppgifter om dig själv i vårt medlemsregister kan du kontakta medlemsregistreraren per mejl.