Tyvärr så verkar kategoriseringen av personer inte fungera. Vi har kontaktat scouternas webb grupp.

Klicka på ”ALLA” då fungerar i alla fall grupperingen.

Webmaster

Webbgrupp

Vice kårordforande

vakant

Valberedning

Alice Della-Flora

Amanda Ekman

Tävlingsledare

vakant

Stugfogde

Stugbokare

Sekreterare

Revisorssuppleant

vakant

Revisor

Nyanmälningar

Medlemsregistrerare

Lokalfogde

Ledarvårdsperson

Ledare på Utgård

Ledare på Sleipner

Ledare på Särimner

Ledare på Nidhögg

Ledare på Mantikora

Ledare på Långskeppen

Jenny Muda

Mobil: 076 677 57 80

Ledamot

Lägermaterielförvaltare

Kassör

Kårutbildare

Kårordförande

Internationellt ombud

Bidragsombud

Båtgrupp

Båtfogde, Sjövik

vakant

Båtfogde, Notre Dame