Webmaster

Webbgrupp

Vice kårordforande

Valberedning

Tävlingsledare

vakant

Stugfogde, assist

Stugfogde

Stugbokare

Revisorssuppleant

Revisor

Övrig

Min Person

En arbetsuppgift
epost@person.test Telefon: 08-888 888 88 Mobil: 070- 777 77 77

Nyanmälningar

Medlemsregistrerare

Lokalfogde

Ledarvårdsperson

Ledare på Utgård

Nils Wärn

Ledare på Särimner

Filippa Muda

Mobil: 0793477800

Frej Naimi-Akbar

Claes Bonde

Mobil: 0706422630

Jon Carlbring

Mobil: 0702303014

Viktoria Tegborg

Mobil: 0709824551

Ledare på Nidhögg

Ledare på Mantikora

Ledare på Långskeppen

Ledare på Ankaret

Gösta Janson

Mattias Wenblad

Ledamot

Lägermaterielförvaltare

Kassör

Kårutbildare

Kårordförande

JOTA/JOTI ansvarig

Internationellt ombud

Bidragsombud

Båtgrupp

Båtfogde, Sjövik

vakant

Båtfogde, Notre Dame