Coronaviruset och Scoutkåren Vikingarna

2020-04-14:

Beslut om kommande aktiviteter:

 • Sankt Georg (23/4)
  • Ställs in och ersätts av något vid terminsstarten till hösten
 • Valborg på Sjövik (30/4 – 1/5)
  • Genomförs med ett tak på 25 personer.
  • Egen mat medtages som lagas och ätes ute
  • Uppmanas att sova i vindskydd eller få i varje stuga
 • Ankaret och Särimner på Sjövik (2 – 3/5)
  • Upp till ledarna på avdelningen om de vill genomföra eller inte
  • Styrelsen rekommenderar inte övernattning men om de är få per stuga så är det ok
 • Familjescouting (under maj, 4 söndagar)
  • Maria och Lasse kollar med de som står i kö.
  • Om få kan/vill ha familjescouting nu i vår så är det ok. Taket på 50 pers gäller.
  • Vi kan också erbjuda en variant av familjescouting i slutet av sommaren
 • Sommarläger (13-17/6)
  • Vi beslutar att genomföra lägret med taket på 50 personer
  • Vi följer utvecklingen och rekommendationer/beslut från berörda myndigheter samt från Vässarö

2020-04-03:

Information från Vässarö att de kommer att göra allt de kan för att det ska bli sommarläger.

Det är dock ett tak på 50 personer per grupp. Vi kan alltså inte ta emot flera anmälningar än det.

Läs mera i brevet från Vässarö

2020-03-26:

Angående Scoutkåren Vikingarna och sommarlägret

Scoutkåren Vikingarna följer myndigheternas direktiv och följer utvecklingen. Vi noterar också att barn och unga kan drabbas hårt av situationen med oron som följer i spåren av pandemin. Utan att förvärra smittans spridning strävar vi efter att utgöra en trygg plats för barn och unga genom att, om det är möjligt, genomföra vår viktiga verksamhet. Vi önskar av hela våra scouthjärtan att vi kan genomföra årets roligaste arrangemang tillsammans.

I nuläget så planerar vi för att kunna genomföra lägret och tar fortfarande emot anmälningar. Hittills är vi 35 som anmält oss. Vi preliminäranmälde 65 så vi har gott om utrymme för att bli flera.

För att underlätta anmälningarna så:

 • Förlänger vi anmälningstiden till 14 april (länk finns nedan)
 • Förlängs sista betalningsdag till 28 april

Kvällen den 14 april så fattar vi beslut om att genomföra eller att ställa in lägret. Beslutet kommer att baseras på:

 • Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter
 • Beslut från Vässarö om läger under sommaren
 • Anmälningsläget, både scouter och ledare

Om vi beslutar att ställa in lägret så kommer vi att återbetala hela lägeravgiften.

Om vi beslutar att genomföra lägret så kan detta naturligtvis komma att ändras, även med mycket kort varsel, beroende på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter eller från Vässarö. Även i detta fallet kommer vi att återbetala lägeravgiften.

För andra aktiviteter som vi planerar så uppdaterar vi löpande vår informationssida, se länk nedan.

Mvh Styrelsen i Scoutkåren Vikingarna

https://vikingarna.scout.se/corona/
https://vikingarna.scout.se/sommarlager-2020/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://vassaro.se/corona/

Informationen ovan som pdf: Sommarläger och Corona

2020-03-24:

Vi kommer att fatta beslut om genomförande av aktiviteter löpande men senast dessa dagar:

14/4:

 • Sankt George (23/4)
 • Valborg på Sjövik (30/4 – 1/5)
 • Ankaret och Särimner på Sjövik (2 – 3/5)
 • Familjescouting (under maj, 4 söndagar)
 • Sommarläger (13-17/6)

4/5:

 • Utgård på Sjövik (16 – 17/5)

1/6:

 • Terminsavslutning (8/6)

23/6:

Vissa aktiviteter kan kanske genomföras under andra förhållanden. Ex en övernattning blir en utflykt.


2020-03-23:

Nu behövs vi scouter verkligen och en scout tar ansvar för sig själv och andra. Vi behövs för att scouterna ska få göra roliga saker.
Vi fortsätter vår verksamhet och tar ansvar genom att bedriva mötesverksamheten enbart utomhus tills det eventuellt kommer ny information från våra myndigheter.
Det är dock upp till varje ledare att avgöra om just det aktuella mötet kan genomföras med tillräckligt antal ledare.


2020-03-10:

Om man nyligen kommit hem från ett riskområde, är förkyld eller har förkylningssymptom eller har nära anhörig med dessa symptom så uppmanas man stanna hemma från scouterna tillsvidare.


2020-03-03:

Scoutkåren följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och rekommenderar att våra medlemmar uppdaterar sig där:

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Men eftersom scouting är en fritidssysselsättning så har vi ändå tagit ett beslut på att alla scouter, ledare och föräldrar som besökt riskområden avrådes från att närvara på möten och arrangemang i två veckor efter hemkomsten.

Om man som ledare känner sig obekväm med att komma till scouterna, även om man inte rest, så är det givetvis ok att ställa in mötet eller arrangemanget. Håll därför koll på om just din aktivitet kommer att hållas eller ej.

Mvh/ Styrelsen i Scoutkåren Vikingarna

Inriktningsavisering

Scoutkåren Vikingarna följer myndigheternas direktiv och följer utvecklingen. Vi noterar också att barn och unga kan drabbas hårt av situationen med oron som följer i spåren av pandemin. Utan att förvärra smittans spridning strävar vi efter att utgöra en trygg plats för barn och unga genom att, om det är möjligt, genomföra vår viktiga verksamhet. Vi önskar av hela våra scouthjärtan att vi kan genomföra arrangemangen tillsammans.

Vi fortsätter tillsvidare vår verksamhet och tar ansvar genom att bedriva mötesverksamheten enbart utomhus tills det eventuellt kommer ny information från våra myndigheter. Det är dock upp till varje ledare att avgöra om just det aktuella mötet kan genomföras med tillräckligt antal ledare.

Om du eller någon i din närhet uppvisar tecken på symptom eller har varit i kontakt med någon som uppvisar symptom så uppmanas du att stanna borta från verksamheten till vidare.

Det är alltid upp till varje ledare att besluta om att genomföra ett möte eller inte.

Enligt rekommendation från Scouterna samt från Folkhälsomyndigheten så skall det genomföras en riskbedömning inför varje möte eller evenemang.
Här finns en generell bedömning som kan användas vid avdelningsmöten.
https://vikingarna.scout.se/corona/riskbedomning/

Mera information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/