Mantikora

En utmanareavdelning

För scouter i årskurs 9 – 2:a ring (normalt 15-18 år)

Mötestider

Vanligen måndagar 19.30 – 21.00 och i vår lokal på Värtavägen 33

Profilkläder

Intern sida

Ledare på Mantikora