fjalltur2020

ᚴᛁᛅᛚᛏᚢᚱ 2020

Vad är Fjälltur 2020?

En fjällvandring i Jämtland / Härjedalen med boende i STF stugor. Vi kommer att vandra ca 15-18 km per dag men eftersom vi inte behöver bära med tält och annan tyngre utrustning så kan det bli ganska bekvämt.

För vem?

Fjälltur 2020 är primärt ett arrangemang för Mantikorascouterna men om det finns platser över så är även andra scouter (Rover) välkomna. Vi har en bokning på 14 platser för vandringen vilket bygger på den kapacitet som vi kan få på Helags fjällstation.

När är Fjälltur 2020

25/7 – 1/8. Nattåg från Stockholm den 25:e juli vid 21-tiden och åter i Stockholm runt 07 den 1:a augusti

Vad kostar deltagandet?

Det finns en budget gjord baserad på en offert från STF men även lite estimerat eftersom inte SJ släppt sina biljetter till sommaren än. Vi har beräknat en max kostnad på 4500:-. Det tillkommer kostnad för en del mat och snacks som var och en ska ta med.

Förarbete

Alla deltagare kommer att behöva torka matvaror innan arrangemanget samt ta med egna varor till:

  • 3-4 frukost
  • 6 luncher
  • 3 middagar
  •  snacks/mellanmål till 6 dagar

Vi kommer att i god tid att börja informera om det och gå igenom förslag och ideér.

Anledningen är enkel: Var och en kan påverka sin egen mat bättre och genom detta då äta bättre. En fjällvandring kräver naturligt att allt som ska användas bärs med från start, det finns normalt inga depåer. Det ställer också krav på hållbarhet (svårt med färskvaror) samt vikt.

Frukost, luncher och snacks/mellanmål blir individuella och helt personliga medan middagarna gör vi i mindre grupper men samma mat till alla.

 Tidsplan

Datum Vad Status / Notering
2019-10-20 Senaste dagen att preliminär anmäla för Mantikorascouter STÄNGD. Alla 14 platserna är bokade.
2019-02-01 Definitivanmälan öppnar för de som preliminäranmält sig
2020-02-17

Definitivanmälan öppnar för de som inte hade preliminäranmält sig. OM det finns platser kvar!

Först till kvarn princip.

2020-03-01 Definitiv anmälan stänger. STÄNGD. Vi blir 13 personer.
2020-03-01 Sista dagen att betala första delen av avgiften. 2000:- Om avgiften inbetald tidigare är det möjligt att återfå den vid avhopp på eller innan denna dagen.
2020-04-19 Föräldramöte 18:30-20:00 i scoutlokalen
2020-07-01 Sista dagen att betala sista delen av avgiften. 2500:- Om denna delen av avgiften är inbetald tidigare är det möjligt att återfå den vid avhopp på eller innan denna dagen. Första delen av avgiften återbetalas inte.
2020-07-25 –
2020-08-01
FJÄLLTUR 2020

 

Personlig utrustningslista

Utrustningslista Fjälltur 2020

Anmälningsregler

Arrangemang: Fjälltur 2020
Arrangör: Scoutkåren Vikingarna
Sökande: Den som ansöker om att bli deltagare på Arrangemanget. Om Sökande är omyndig gäller att vårdnadshavare söker för sitt omyndiga barns räkning.
Deltagare: Den som blivit antagen som deltagare på Arrangemanget.

Som Sökande till Arrangemanget försäkrar jag att jag/min vårdnadshavare att jag, till min kännedom, är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra Arrangemanget.

Om det i, eller efter, ansökan framkommer att Sökande inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på Arrangemanget, kan Arrangören neka deltagande.

Sökande till Arrangemanget är skyldig att betala hela eller delar av avgiften för Arrangemanget med följande undantag:

  • Sökande som avanmäler sig innan definitiva ansökningstiden har gått ut stryks från anmälningslistan och ingen betalning behöver erläggas.
  • Sökande som inte blivit antagen som Deltagare erlägger ingen avgift.

Återbetalning vid avanmälan:

  • Om Sökande inbetalat första delen av avgiften OCH avanmäler sig PÅ ELLER INNAN ”Sista dagen att betala första delen av avgiften” erhålles den delen av avgiften i retur.
    • Beroende på om biljetter inhandlats/bokats kan återbetalning ändå förekomma. Kontakta Arrangören.
  • Om Sökande inbetalat sista delen av avgiften OCH avanmäler sig PÅ ELLER INNAN ”Sista dagen att betala sista delen av avgiften” erhålles enbart den delen av avgiften i retur.

Det kan i vissa fall vara möjligt att överlåta platsen, kontakta Arrangören för att få hjälp med kontakter till eventuell reservlista.

Deltagare och ledare som har fyllt 18 år skall ha genomfört kursen Trygga Möten inom 3 år från dagen då Arrangemanget startar.

Rundan

Vålådalen -> Stendalsstugan -> Vålåstugorna -> Gåsenstugorna -> Helagsstationen (2nätter) -> Kläppen

Länkar

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-stensdalen-fjallstuga/

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-valastugan-fjallstuga/

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-gasen-fjallstuga/

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-helags-fjallstation/

Anmälningsformulär

Definitivanmälan öppnar 1/2 2020 för de som preliminäranmälde sig.

Vi kommer att maila anmälningslänken till er.

17/2 släpps ev. restplatser via denna sidan.

Anmälan stänger 1/3 för alla!

Anmälan

Betalning

1 mars: 2000:-

1 juli: 2500:-

bg: 5671-9370 Scoutkåren Vikingarna
Swish: 123 153 04 92

Märk inbetalningen med: FT20 + Deltagarens namn

Ledare

Bjarne Nebelong (Ansvarig)

Jakob Wångby