Bli Ledare

Vi behöver alltid flera ledare. Om vi blir flera ledare så kan vi ha flera scouter. Som hjälpledare assisterar du med planering och hållandet i möten, aktiviteter och tävlingar. Tillsammans lär vi oss scouting och har kul – tillsammans bygger vi Scouterna!

Scoutkåren är en ideell förening vilken beror på föräldrars och ungdomars vilja att bidra till vår verksamhet. Som ledare, funktionär eller administrativ får man därför ingen ersättning. Scouterna har som mål att gro ledarskapsfärdigheter hos ungdomar. För att detta ska vara möjligt behöver vi därför eldsjälar som dig som kan dela med dig av dina erfarenheter!

För att bli med som ledare så tar du kontakt med den avdelningen du vill vara med på och så tar vi det därifrån.

Avdelningarna

Samtliga ledare i kåren har tagit utbildningen Trygga Möten, Vidareutbildningar från Scouternas Folkhögskola uppmuntras alla ledare till att ta, vilka kåren också betalar för.

Trygga Möten

En obligatorisk utbildning för alla ledare inom Scouterna. Den ska upprepas var 3:e år.

Mer om Trygga Möten på Ledarutbildningssidan

Belastningsregistret

Alla nya ledare, assistenter och hjälpledare (helt enkelt alla som är med i barnens verksamhet) i kåren avkrävs utdrag från belastningsregistret. Det kommer att registreras som ”Uppvisat” och datum. Inga uppgifter ur utdraget får eller kommer att registreras. Polisens handläggningstid är ca 2 veckor.

Mer info:

Rutin för onboarding av ny ledare

Onboarding ny ledare / funktionär