Sleipner

Sleipner är en glad avdelning spårarscouter i årskursen 2-3 (normalt 8-9 år).

Mötestider

Måndagar 18.00 – 19.15 och i kårens lokal på Värtavägen 33.