Medlemsavgiften för medlemmar i Scoutkåren Vikingarna

Enligt stadgarna är man medlem i scoutkåren endast om man betalat medlemsavgiften, eller är avgiftsbefriad.

Medlemsavgiften för aktiva medlemmar är 800:- per termin, förutom för ledare och assistenter på avdelning samt för kårfunktionärer som fortsätter vara avgiftsbefriade.

Fr.o.m. år 2017 har scoutkåren ytterligare en medlemsavgift, Vilande medlem. Den är till för medlemmar som inte kan vara aktiva på scoutkåren men som vill vara med i såväl scoutkåren som i distriktet och riksorganisationen. Denna avgift är 200:- per termin.

Medlemsavgiften tas in av Scouterna centralt via faktura. Betald medlemsavgift gäller till nästa terminsavgifts förfallodag.

Stödjande medlemmars avgift är minst 300:- per kalenderår. Stödjande medlemmar är endast medlemmar i scoutkåren och får inte riksorganisationens tidning och omfattas
inte av försäkringar och liknande.

Denna avgift, den för stödjande medlemmar, betalas fortfarande direkt till scoutkåren på vårt bankgiro 5671-9370.
Även föräldrar kan vara stödjande medlemmar.

Fortfarande gäller att om räkningarna är fler och större än inkomsterna (d.v.s. ni har svårt att betala medlemsavgiften) kontakta kårordföranden.